» » Вплив факторів навколишнього середовища на системи життєзабезпечення людини та її здоров'я

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Прокопенко Н.О.

Інститут геронтології АМН України


 

Якщо здоров'я людини розглядається як динамічна рівновага з навколишнім середовищем, то тільки по впливу на здоров'я тих чи інших факторів середовища можна остаточно визначити їх значимість, а звідси - планування і проведення оздоровчих заходів. Одним з показників стану здоров'я є захворюваність. Вивченню зв'язку хвороб серцево-судинної, дихальної, нервової систем, органів травлення, ураження опорно-рухового апарату з умовами трудової діяльності, характером роботи, екологічними умовами у зоні проживання, поведінковими реакціями присвячене дане дослідження.

Об'єкт і методи дослідження. Обстежені 219 чоловіків віком 55-59 років і 247 жінок віком 50-54 роки - працівники підприємств Києва (галузь промисловості: машинобудівництво, хімічна, харчова, поліграфічна) і такі , що проживають тривалий час у різних районах Києва. При дослідженні шкідливих впливів навколишнього середовища в зоні проживання враховувався ступінь урбанізації різних районів, профілізація промислових підприємств, інтенсивність руху автотранспорту. Зв'язок між фактором ризику і хворобою оцінювався за таблицею зв'язування, за величиною і ступенем вірогідності відносного ризику (RR), на основі кореляційного й факторного аналізу даних.

Результати дослідження. Виявлено, що ризик розвитку артеріальної гіпертензії збільшується при роботі в умовах шуму, вібрації у 4,67 рази, при фізичному навантаженні - у 2,73 рази, психосоціальному стресі - у 2,8 рази. Показано, що у групі робітників, які зазнають психоемоційної напруги, хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини і хвороби органів травлення більш поширені, ніж серед тих, хто ії не зазнає (RR=1,88, р<0,05 і RR=1,92, р<0,01 відповідно). При проживанні в безпосередній близькості до промислових об'єктів і автомагістралей ризик розвитку хвороб органів дихання збільшується в 1,88 рази, хвороб нервової системи й органів чуття - у 1,65 рази, органів травлення - у 1,79 рази. Показано, що велику роль у патогенезі захворювання грають психосоціальні фактори, що можуть викликати стрес-реакції, які зменшують діапазон адаптаційних можливостей організму. Тим самим підготовлюється грунт для дії безпосереднього ушкоджуючого фактору біологічної, хімічної чи фізичної природи.

 

Apteka24 UA

 

Похожие публикации:


Эта запись была опубликована Nataliia 29-11-2016, 17:36, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А. Google :)