Сайт по медицинским и биологическим научным проблемам » Мои публикации » Геронтотехнологія як напрямок медико-соціальних інновацій / Н.О. Прокопенко // VІ міжн. медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України” (Київ, 25-27 квітня 2017): матеріали конгресу. – К.: ВЦ “КИЇ

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Геронтотехнологія як напрямок медико-соціальних інновацій

/ Н.О. Прокопенко // VІ міжн. медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України” (Київ, 25-27 квітня 2017): матеріали конгресу. – К.: ВЦ “КИЇВЄКСПОПЛАЗА”, 2017. – С. 135-136.

Мета – оцінити стан здоров’я та психофізіологічне забезпечення трудової діяльності працюючих осіб старшого віку для визначення геронтотехнологічних методів професійно-трудової реабілітації.

Матеріали і методи. Обстежено 35 чоловіків і 50 жінок у віці 20-59 років. Програма дослідження включала оцінку функціонального стану кардіореспіраторної системи, вимір м’язової сили і м’язової витривалості та психофізіологічне тестування, зокрема, визначення максимальної кількості рухів кисті, обсягу короткочасної зорової пам’яті (ОКЗП), зорово-моторної реакції (простої та складної). За показниками простої зорово-моторної реакції розраховували функціональний рівень системи (ФРС), стійкість реакції (СР), рівень функціональних можливостей (РФМ), за показниками складної зорово-моторної реакції – надійність і продуктивність роботи (P).

Результати та їх обговорення. Найбільш вік залежними виявилися показники артеріального систолічного тиску (САТ) та життєвої ємності легенів (ЖЄЛ), незалежно від статі обстежуваних (САТ: r = 0,47 і r = 0,69, p<0,05 і p<0,01; ЖЄЛ: r = -0,86 і r = -0,9, p<0,001, відповідно у чоловіків і жінок).Достовірне зниження з віком м’язової сили спостерігалосяу жінок(r = -0,72, p<0,001). Надійність роботи в обстежених осіб у віці 50?59 років залишалася високою на тлі зниження продуктивності роботи. Слід зазначитивелику варіабельність у цій віковій групі показників ОКЗП, Р, СР і РФМ.

Висновки. Зниження з віком фізіологічних резервів організму є ланкою, що лімітуєпрофесійну спрямованість людини в старшому віці. Пам'ять, швидкість реакції, м'язова сила, витривалість, увага є найбільш залежними від віку і, у той же час, найбільш важливими для високої продуктивності трудової діяльності. Удосконалювання професійно-трудової реабілітації шляхом впровадження геронтотехнології в побуті і на виробництві дозволить раціонально використовувати трудовий потенціал, сприятимезбільшенню професійного довголіття і збереженню здоров'я працівникам старшого віку.

 

Автострахование онлайн!

Похожие публикации:

Послать сообщение об ошибке?
Эта запись была опубликована Natali 26-01-2018, 16:51, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А.