» » Індивідуально-типологічні і вікові особливості вегетативної регуляції серцево-судинної системи під впливом емоціогенних факторів

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Прокопенко Н.О.
Державна установа "Інститут геронтології АМН України”, Київ
 

Вплив емоціогенних факторів порушує гомеостаз гормональної і вегетативної нервової системи. При цьому змінюється ритм серцевих скорочень, рівень артеріального тиску, частота дихальних рухів. Характеристика цих змін тісно пов'язана з особливостями особистості конкретної людини. Особистість інтегрує у своєму складі і темпераментні, і характерологічні властивості людини.

Мета дослідження – вивчення впливу емоцій на вегетативну нервову систему з урахуванням психологічних особливостей особистості та віку.

Матеріал і методи. Обстежено 60 осіб розумової праці у віці 20-79 років. Для фізіологічного контролю функціонального стану обстежуваних під час емоційних проб використовували метод варіаційної пульсометрії за допомогою комп'ютерної програми "Кардиоспектр”. При дослідженні варіабельності ритму серця (ВРС) аналізували стандартне відхилення RR-інтервалів (SDNN), індекс Баєвського (ІН), тріангулярний індекс, загальну потужність спектра (ТР), потужність у діапазоні низьких частот (LF), потужність у діапазоні високих частот (HF), симпато-вагальний індекс (LF/HF). За допомогою психологічних тестів діагностували такі індивідуальні якості, як екстравертність-інтровертність (темпераментний параметр), екстернальність-інтернальність (зона локалізації механізмів самоконтролю), екстрапунітивність-інтропунітивність (характерологічна ознака в ситуаціях фрустрації).

Результати. Установлено, що при моделюванні негативних емоцій в інтровертів і у обстежуваних при інтропунітивному типі реагування спостерігалася однакова спрямованість змін значень показників ВРС у порівнянні з вихідним станом: зменшувалися SDNN, тріангулярний індекс і потужність у HF-діапазоні, зростав індекс Баєвського. Це свідчить про те, що в людей з вищезгаданими особливостями індивідуальності спостерігаються зміни вегетативного балансу у бік активації симпатоадреналової ланки, зниження ефективності барорефлекторної регуляції і напруження регуляторних систем організму. Виявлено, що такі зміни значень показників ВРС аналогічні таким при старінні.

Висновки. Проведене дослідження показало, що особливості емоційного складу особистості, які визначаються не тільки вродженими властивостями нервової системи, але і тими умовами, що формують системи емоційних відносин, відіграють велику роль у зміцненні здоров'я і профілактиці нейрогенних захворювань.

 


 

Apteka24 UA

 


Эта запись была опубликована Nataliia 23-11-2016, 08:41, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А. Google :)