» » Особливості захворювань постраждалого населення від аварії на ЧАЕС, як наслідок синергізму променевого ураження і психоемоційної напруги

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Прокопенко Н.О.

Інститут геронтології АМН України, Київ


Згідно "Нормам радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”, ліміт ефективної дози додаткового опромінення, пов`язаного з катастрофою на ЧАЕС, складає 1 мЗв за рік і 70 мЗв за життя. Що стосується людей, які проживають в зоні впливу аварії на ЧАЕС, то вони уже одержали більше 70 % сумарної дози за життя. Але існують особливості ураження населення, що проживає на забруднених територіях, яке відчуло на собі вплив хронічної дії радіації, і евакуйованих осіб, які отримали такі самі дози за короткий проміжок часу. Цей факт накладає своєрідний відбиток на стан здоров`я цих категорій населення, що знайшло підтвердження у даному дослідженні.

Обстежено 316 осіб, евакуйованих у села Київської області, 336 особи, що мешкають на забруднених радіонуклідами територіях, і 319 осіб, що мешкають на умовно "чистих” територіях Житомирської області. Об'єктом дослідження були чоловіки і жінки у віці 40-69 років. При формуванні вибірок враховувалася гетерогенність населення за дозами опромінення. Вибірки з числа евакуйованих осіб і населення, що мешкає на забруднених територіях, являють собою нормальні розподіли за дозами опромінення, накопиченими з моменту аварії. Середня накопичена доза опромінення склала 32,0±2,97 мЗв. Відмінності в рівнях захворюваності розглянутих категорій населення оцінювалися за величиною і ступенем вірогідності відносного ризику (RR).

При вивченні показників захворюваності за окремими нозологічними формами було виявлено, що серед серцево-судинних хвороб значне місце займають гіпертонічна хвороба (ГХ) і ішемічна хвороба серця (ІХС). Причому, у населення, що проживає на "забруднених” територіях переважає ГХ, у евакуйованих осіб − ІХС. Що стосується ГХ, то якщо не враховувати генетичну схильність до порушення регуляції артеріального тиску і вікову нейроендокринну перебудову, 90 % випадків цього захворювання викликано безліччю стресових ситуацій і схильністю до їх акцентуації. Таким чином, у патогенезі ГХ важлива етіологічна роль належить психосоціальним факторам. ІХС в 99 % випадків обумовлена атеросклерозом коронарних артерій. З урахуванням приведених фактів, можна припустити, що синергізм психоемоційної перенапруги й опромінення сприяв розвитку раннього атеросклерозу, що пояснює високий рівень захворюваності ІХС серед евакуйованих осіб. Розходжень у показниках захворюваності вегетативно-судинною дистонією (ВСД) серед евакуйованих осіб і населення "забруднених” територій не виявлено. Що не можна сказати про зіставлення даних показників з показниками захворюваності ВСД населення умовно "чистих” територій: ризик даної патології значно вище серед постраждалого населення. Ця обставина може вказувати на радіаційні порушення в нервовій системі.

Висновки. Визначено три основних класи хвороб, за якими виявлені достовірні розходження в показниках захворюваності серед постраждалого населення від аварії на ЧАЕС і населення, що мешкає на умовно "чистих” територіях: хвороби системи кровообігу, нервової і дихальної систем. Аналіз показників захворюваності за окремими нозологічними формами дозволив виявити ефекти гострого і хронічного опромінення. Синергізм гострого опромінення і гострого психоемоційного стресу у евакуйованих осіб став причиною розвитку в них раннього атеросклерозу, тим самим сприяючи геронтогенезу. Вегетативно-судинні порушення у населення, що проживає на забруднених радіацією територіях, з'явились наслідком кумуляції дії відносно невеликих доз іонізуючих випромінювань у сполученні з хронічним психоемоційним стресом. Ці порушення мають тенденцію до ранньої трансформації в органічну судинну патологію, а саме, гіпертонічну хворобу, енцефалопатію, ішемічну хворобу серця й інші атеросклеротичні захворювання.

 

Apteka24 UA

 

Похожие публикации:


Эта запись была опубликована Nataliia 7-05-2014, 07:54, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А. Google :)