» » Ішемічна хвороба серця і вегетативно-судинна дистонія як наслідок синергізму біологічного і психоемоційного стресу

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Прокопенко Н.О.

Інститут геронтології АМН України


 

Численні епідеміологічні дослідження, які проведені в період після аварії на Чорнобильській АЕС, свідчать про прогресуюче погіршення стану здоров'я серед усіх категорій населення, що постраждало у результаті аварії. При цьому ведучою причиною скорочення тривалості життя є соматична патологія і насамперед - хвороби системи кровообігу. Нестохастичним радіаційним медикобіологічним ефектам у населення, що постраждало від аварії на ЧАЕС, присвячене дане дослідження.

Матеріали і методи. Обстежено 316 осіб, евакуйованих у села Київської області, 336 осіб, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях, і 319 осіб, що проживають на умовно "чистих” територіях Житомирської області. Об'єктом дослідження були чоловіки і жінки у віці 40-69 років. Відмінності у рівнях захворюваності розглянутих категорій населення оцінювалися за величиною і ступенем вірогідності відносного ризику (RR).

Результати дослідження. Виявлено, що у евакуйованих осіб рівень захворюваності ішемічною хворобою серця (ІХС) значно вище, ніж серед населення, що проживає на "забруднених” і "чистих” територіях. Високий рівень захворюваності ІХС серед евакуйованих осіб можна пояснити розвитком раннього атеросклерозу, який з'явився внаслідок синергізму психоемоційної перенапруги і радіаційного опромінення. Причому найбільші значення ризику цієї патології спостерігаються у чоловіків у віці 40-49 років. Серед евакуйованих жінок ризик розвитку ІХС різко зростає після 50 років, що може бути пояснено вступом жінок у період постменопаузи. Серед захворювань нервової системи особлива увага приділена вегетативно-судинній дистонії (ВСД). Показано, що вегетативно-судинні порушення характерні як для евакуйованих осіб, так і для населення, що проживає на забруднених радіацією територіях. Таким чином, ВСД можна віднести до загального ефекту променевого ураження у сполученні з хронічним психоемоційним стресом. Серед розглянутих статево-вікових груп особливо чутливі до ушкоджуючих факторів радіаційної й нерадіаційної природи - чоловіки у віці 40-49 років.

 

 

Apteka24 UA

 

Похожие публикации:


Эта запись была опубликована Nataliia 7-05-2014, 07:26, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А. Google :)