» Концепція використання інформаційних та ГІС-технологій в системі "Довкілля-здоров'я людини"

Канал Натальи Прокопенко - доктора биологических наук, г. Киев

 

Н.О.Прокопенко 1, О.В.Прокопенко 2 
1 ДУ "Інститут геронтології АМН України”;
2 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
The Authors have formulated the concept of the use information and GIS-technology in system "environmental-human health". There is the methodical approach to complex evaluation of effects of joint action of the conditions and lifestyle on human health status (on base factorial and regression models), as well as the cardinal principles of the system of the evaluation of the human health status were formulated.

Для ухвалення правильних рішень у сфері охорони здоров'я, необхідно враховувати значну кількість факторів з різних галузей знань, причому не просто враховувати їх, а й розглядати їх у причинно-наслідковому взаємозв'язку. Соціально-економічний стан, біологічний статус, стереотипи поведінки, умови навколишнього середовища, які  асоціюються чи являються причиною підвищеної сприйнятливості до конкретного захворювання, погіршення здоров'я є факторами ризику. Фактори ризику є загальними ланками в етіології хвороб і їх профілактики.
Базовою частиною концепції системи на основі інформаційних технологій є замкнений цикл моніторингу навколишнього середовища, розрахунку ризику й керування ризиком. При цьому використання ГІС-технологій, зокрема їх складової – аналітичних електронних карт с подальшим створенням на їх базі містобудівної та землевпорядної документації, що включають дані про належність території до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, транспортну мережу, характеристики будинків і споруд та ін., сприяє не тільки комплексному аналізу, але й, враховуючі територіальний розподіл даних,  наочному уявленню результатів моделювання, тобто візуальній оцінці. ГІС-технології доцільно використовувати для всього ієрархічного ряду документації. 
Одним з найважливіших інструментів соціально-гігієнічного моніторингу є використання методології оцінки ризику впливу несприятливих факторів довкілля на здоров’я населення. Охорона довкілля має надзвичайно важливе  значення  як  актуальна проблема гігієни і первинної профілактики. Однак, крім ушкоджуючого фактора на організм людини діє  безліч інших факторів (т.зв. умов), які  або полегшують, або утруднюють реалізацію патогенної дії ушкоджуючого фактора. До зовнішніх умов, які впливають на можливість контакту з ушкоджуючим фактором, змінюють тривалість і інтенсивність його дії,  відносяться характер праці, відпочинку, харчування, умови побуту та ін. Нами розроблено методичний підхід  до комплексної оцінки  ступеня впливу сполученої дії  умов і способу життя на стан здоров’я людини на основі факторного і регресійного моделювання та сформульовано основні принципи системи оцінки стану здоров’я людини за умов дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Результати оцінки ризику відкривають нові можливості прогнозування несприятливих змін здоров'я населення, які можуть бути викликані різними факторами, і є передумовою до розробки й рекомендації заходів керування ризиками.
Таким чином, завдяки використанню ГІС-технологій на базі містобудівної документації створюється єдиний територіальний (районний, міський, обласний) інформаційний простір, доступний для всіх служб, що дозволяє  науково обґрунтувати систему заходів первинної медичної і соціальної профілактики. 

 

Apteka24 UA

 

Похожие публикации:


Эта запись была опубликована Nataliia 3-05-2014, 06:06, Если Вы впервые на данном блоге и он Вам понравился, предлагаю подписаться на RSS чтобы не пропустить новых публикаций.

 

Сайт про социальные медицинские и биологические научные проблемы, г. Киев, Украина
Социальная медицина, биология и психология - Прокопенко Н.А. Google :)